Mi történik a Földdel 2013-ig?

2012 végén, illetve 2013-ban nagy változások lesznek bolygónkon.

Ezt a szöveget úgy olvassátok, hogy nem én találtam ki. Ezt E-mail-ben kaptam, gondoltam továbbítom. Hogy én elhiszem-e ezt mind? Hááát, most erre nehéz válaszolnom. Van, amiben hiszek, ezt tudom.

Nagyon kiváncsi vagyok, hogy te mit hiszel el, miben hiszel. A bejegyzés végén kérlek, hogy írj hozzászólást! Ehhez nem kell regisztrálni vagy ilyesmit tenni, egyszerűen csak megírod a hozzászólást és kész is. Köszönöm!


A Maya jóslat szerint:

 1. Véget ér a 26 000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus
 2. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa
 3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két  végpontja is záródik.

2013-ig a következõ események fognak lezajlani:

 1. Pólusváltás történik, ezáltal megváltozik a Föld Naphoz viszonyított  helyzete
 2. Egyidõben a Napban is pólusváltás zajlik le, ezáltal megváltozik a  Plejádokhoz viszonyított helyzete
 3. A Plejádokon is bezárul az aktuális spirálkör, így megváltozik az  Orionhoz viszonyított helyzete
 4. Az Orion teljesen felbolydul, 24 órára elsötétül, ez alatt a rendszer  minden csillagán és bolygóján pólusváltás megy végbe
 5. Az Orionon felszentelve újra megnyílik a galaxisok közötti átjáró
 6. A Szíriusz az egész világmindenség misztérium-iskolájává lép elő
 7. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett –  az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt – a Szíriusz körül kezd el  keringeni.
 8. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a  Plejádok pedig be fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe.

2012 - Mi lesz velünk?

2012 - Mi lesz velünk?

Jelenleg bolygónk már a foton-övezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A foton-övezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni.

A foton-övezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. A kontinensek arculata át- és átrendeződik, majd bekövetkezik a pólusváltás.

A pólusváltás emberekre gyakorolt hatása:

A pólusváltást követően a Föld (és az Univerzum) evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a foton-övezet hatása alá kerül, így csak azok lesznek képesek a folyamatot a Földön, a fizikai síkon túlélni, akik erre felkészülnek.

Mindenkinek két választása lesz:

 1. Nem kívánnak a Földön maradni (ebben az esetben a galaxis egy másik részében található bolygóra kerülnek, ahol folytatódni fognak karmikus leckéik és az a háromdimenziós evolúciós folyamat, melynek most is a részesei).
 2. Itt kívánnak maradni (ebben az esetben mindenkinek meg kell  nyitnia és aktivizálnia kell Ka-csatornáit, hogy testük képes legyen  kiállni a Földön bekövetkezõ rezgésszint-változást).

1.) Akik folytatják karmikus leckéiket (mennek)

Egyesek azért választják majd a természeti katasztrófák általi halált, mert tudatuk felismeri, hogy emberi megtestesülésük már túlságosan mélyre süllyedt a látszatok világába, és képtelen egyéb módon kitörni onnan. Mások azért hagyják el ily módon a földi árnyékvilágot, hogy a Fény honába segítsék a halálon velük együtt átmenőket, és követendő példával járjanak elöl a felemelkedés terén. Megint mások azért választják a halálnak ezen módját, mert készen állnak a Föld elhagyására, hogy ezután egy másik bolygón folytassák evolúciós pályafutásukat. Lesznek olyanok, akik egyszerűen azért halnak meg ilyenkor, mert fizikai szervezetük a fennmaradó időben már nem alkalmas arra, hogy az átlépéshez szükséges változásokat meg tudja valósítani a Földön. Függetlenül attól, hogy ténylegesen, avagy a felemelkedésre készek esetében látszólagosan ki miért leli halálát ilyenkor, a magasabb kollektív tudat olyan hatással bír az események alakulására, hogy véletlenekrõl szó sem lehet. Mindazok, akik elhagyják a fizikai síkot, maguk döntenek erről.

2.) Akik dimenziót váltanak (maradnak)

Amikor az ember elér egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, éljen akár olyan területen, ahol hatalmas földrengések temetnek maguk alá mindenkit, vagy sodródó árvizek pusztítanak minden útjukba kerülőt, ő mégis túléli az eseményeket. Egyszerűen feljebb rezeg a következő dimenzióba, és halál helyett egyfajta szellemi emelkedettséget tapasztal meg.

Addig, 2013-ra a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük:

 1. A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés.
 2. Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság.
 3. A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám  a tökéletesedés lehetősége abban rejlik, hogy saját akaratunkat  hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akaratnak.
 4. Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól,  hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én  szükségleteit.

2013. elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb iskolai osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.

A Krisztus-tudat szint elérése

A Krisztus-tudat szintet elérők alapítják meg az Új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát / Fény Korát / Aranykort / Vízöntő Korát.

A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testjeinknek át kell esniük speciális gyógyításokon, megnyílásokon, hogy egyáltalán előkészüljünk a változásokra. A Plejádok Fényküldöttei tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztítsák az utat számunkra (bennünk) Krisztus tömeges méreteket öltő, második eljövetele előtt. Segítségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön – emberi testben – Krisztus-tudatosságra teszünk szert – emberről-emberre terjedő megvilágosodás útján. Annak érdekében, hogy Krisztusi Jelenlétünk beleáramolhasson az anyagi világba, hogy lehorgonyozhasson fizikai testünkben, meg kell tisztítanunk Ka-csatornáinkat és a Ka-mintázatot minden karmikusan hozott szennyeződéstől és blokkolt energiáitól.

A Plejádok Fényküldötteinek tevékenysége

A Plejádok Fényküldöttei akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlõdési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következõ szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. Egyszerûen fogalmazva most lehetõségünk nyílik arra, hogy Ka-csatornánk megnyitásával fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit. Ezt azonban akadályozni igyekeznek olyan erõk, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlõdésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképbõl érkeztek, elõször az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelõtt megállíthatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövõ asztrális síkon maradnak, vagy a föld alatti sátáni birodalomban, hogy egyre erőteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetõjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsõbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását.

A Lant-lények által vezetett erõket a szíriuszi flotta fizikai síkon nem sokkal ezelõtt már kiszorította a Naprendszerbõl, asztrális és föld alatti síkon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3). Az Isteni Terv megvalósul, ahogy meg van írva.

Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást.

A Plejádok Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át és készítsük fel szervezetünket a változásokra. A plejádokbeliek azonban nem csak a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában. Minden bizonnyal az olvasók között is vannak olyanok, akik időnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hőhullám, bizsergés), illetve egyre erősödő (előző életekből hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat. Ezek a tünetek arra utalnak, hogy az illető a plejádokbeliek kezében van, tehát megkezdődött szervezetének felkészítése és átalakítása (ebbe a fizikai átalakulást is beleértem) a túlélésre.

A Plejádok Fényküldötteinek módszere röviden

 1. Tisztítás
 2. Öngyógyítás
 3. Ka-aktivizálás
 4. Delfin Agyminta Átprogramozás
 5. Fénykamrák
 6. Alszemélyiségek
 7. Kiegészítõ gyógykezelések
 8. Kapcsolat a Magasabb Énnel
 9. A Ka-munka fenntartása

Egy átlagos átváltozási idő kb. 1 évig tart. Amint befejeződött, az alanynak bármikor lehetősége van a Krisztus-tudat szintre emelkednie.

Források: meditációban a Plejádok Fényküldöttei Amorah Quan Yin: A Plejádok Fényküldöttei (Édesvíz Kiadó, 2006)

Bejegyzést írta: Ambrus Péter

Megszállott WordPress és Genesis rajongó vagyok. A WordPress 3.0 megjelenése óta már nem is akarok más weboldal platformmal honlapokat készíteni. Folyamatosan nézem a legfrissebb híreket és trendeket az internet világából. Számos weboldalt üzemeltetek még különböző témákban. Nagyon szeretem a kihívásokat és az új ötleteket, amikből egyelőre nincs hiány.

Comments

 1. Érdekes volt a cikk. Hát kíváncsi vagyok erre és hamarosan megtudom, igaz-e. Én nem érzek még olyanokat, amiket a cikk végén írtak, de majd jobban figyelem magam.
  Rékus pedig 5 éves lesz. Nagyon szeretnék vele maradni!

  Roland

Speak Your Mind

*