Integrál Akadémia nyíltnap június 27-én

Mindenkinek szívből ajánlom a következő programot. Valószínű, hogy én is ott leszek. Az integrál szemlélet nagyon közel áll a szívemhez. Amikor először hallottam róla Gánti Bencétől, azonnal éreztem, hogy megérintett. A határok nélkül című könyvet mindenkinek ajánlom, nagyon jól mutatja be a fejlődési szakaszainkat, melyet az életünkben folyamatosan megélünk. Az új megközelítés olyan erőt ad, amelyben valós változásokat hozunk létre.

Integrál Akadémia Nyíltnap - Június 27.Egy idézet az Integrál Akadémia honlapjáról:

AZ INTEGRÁL SZEMLÉLET LÉNYEGE

Az integrál szemlélet egy szintetizáló szakmai irányzat, amelyet a világhírű amerkiai filozófus, író, Ken Wilber alkotott meg és mára több millió képviselôje van szerte a világon. A rendkívül izgalmas elmélet- és gyakorlatrendszer szakértôi módon szintetizálja a nyugati pszichoterápiás, pszichológiai ismereteket, valamint a spirituális bölcseleti hagyományok tudatról szóló tanításait. Az így kapott teljes spektrumú emberképet alkalmazza az élet minden területére, úgymint a gyógyítás, az orvoslás, a pszichoterápia, a coaching, a közgazdaságtan, az üzleti élet, a jog, az ökológia, a politika, és a művészet területeire.

Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat szintézise, tudomány és spiritualitás (vallás és misztika) szintézise, test és elme szintézise, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire. Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel. Az integrált rendszer hátterében több száz – az előbb említett – rendszer és sok ezer szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll.

4 kvadráns evolúció

4 kvadráns evolúció

Az emberismereti rendszer alatt itt minden fő – az emberiség által eddig alkotott – az emberi létről szóló területet értjük: a nyugati pszichológiai, pszichoterápiás és filozófiai irányzatokat, más (pl. keleti) kultúrák spirituális (meditatív, misztikus, ezoterikus, vallási) rendszereit, a természetudományokat (biológia, fizika, orvostudomány, pszichiátria stb.), társadalomtudományokat (szociológia, kulturantropológia stb.), továbbá rendszerelméletet, gazdaságtant, ökológiát stb. Ezek eddig külön vizsgált és tárgyalt témák voltak, melyek mind az emberi lét egy-egy fontos aspektusát tárgyalják. Az Integrál Elmélettel (Integral Theory) egy rendszerbe állíthatók.

A tudatfejlődés szintjeinek integrált létra-modellje

A tudatfejlődés szintjeinek integrált létra-modellje

Ezt a teljesség igényével fellépő integrációt globálisan integrált rendszernek nevezzük, az egy-egy területet integráló tevékenységeket pedig rész-integrációnak. Rész-integráció például a neuro-pszicho-immunológia (a neurológia, a lélektan és az immunológia szintézise), vagy például egy pszichoterápiás módszer ötvözése egy meditációs módszerrel (pl. a Kabat-Zinn féle éberség alapú kogntiív terápia, melyben a buddhista éberségmeditációt ötvözi a nyugati kognitív pszichoterápia módszerével). Rész-integráció például a kínai gyógyászat, a nyugati orvoslás és a stresszoldó lelki gyakorlatok együttes kezelési tervbe rendezése is. Úgy látjuk, hogy ma a világ az integráció felé tart, és sok haladó szakember vagy laikus személy integrációt igényel, és végez. A globálisan integrált rendszer a rész-integrációk mögötti “ernyő”, egy mindent átfogó térkép. Ezen globálisan integrál szemlélet lényege egy teljeskörű orientáció, tájékozódás, egy térkép, egy modell, melybenminden eddigi nézpontot, emberismereti modellt szintézisbe hozunk. A jó útonjáráshoz jó eligazodás, térkép szükséges. Az orvosnak térképe van a testről (élettan-anatómia), a lélekgyógyásznak a lélekről (freudi vagy jungi tudatmodell, maslowi piramis, a meditáció szintjei, az asztrológia jegyei stb.) Az integrál rendszer ezeket rendezi össze, az általános tájékozódás szintjén.

Az integrál rendszer sajátossága, hogy elismer minden területet, és a versengést együttműködéssé fordítja át. Az ismeretterületek között bevett a versengés: „ez igaz, vagy az?”. Az integrál szemlélet szerint ez is és az is – minden kutatás egy másik nézőpontot mutat be, mely önmagában érvényes, és megfelelő módon összerendezhető.

Az integrál rendszer nem fogad el mindent – pl. ha valaki kijelenti, hogy „Anglia Ázsiában található”, azt elvetjük. Szemléletünk a szakértelemre épül, pontos, szakértői tisztaságú adatokra és megállapításokra van szükségünk, mely vagy objektív kutatáson (empíricizmus), vagy szubjekív élénybeszámolón alapul (fenomenológia). Mindkettőt érvényesnek tartjuk. Az integrál szemlélet pontos adatot vagy hiteles élménybeszámolót igényel a részterületektől, melyeket integrál. Ezen megfontolásokkal tiszteletben tartjuk, és igényeljük azon specifizálódott személyeket is, akik egy témában mélyülnek el szakértői szinten, mégha nem is érdeklődnek egy ilyen szintetizáló szemlélet iránt– a mi rendszerünk is rájuk épül. A mi dolgunk, hogy összekössük a különféle szakterületeket, és linkeket teremtsünk egy összerendező keretrendszerrel, melyben minden hiteles tannak helye van.

Az integrál szóról

Az integrál szó egy szójáték. Az angolban léteznek az “integral” és az “integrated” szavak – az előbbi sugallja a jelenidejűséget és folyamatosságot, az utóbbi a befejezettséget, a lezártságot. A magyarban az „integrál” szó „megalkotásával”, „-t” nélkül, mint egy megkülönböztető jelzéssel jelölni kívánjuk speciálisan a wilberi / AQAL elméletrendszert (az egyéb integrált elméletek világában), másrészt ki szeretnénk fejezni a folyamatosságot is. Ez nem egy végleges, lezárt rendszer, hanem egy élő és fejlődő szemlélet.

Bejegyzést írta: Ambrus Péter

Megszállott WordPress és Genesis rajongó vagyok. A WordPress 3.0 megjelenése óta már nem is akarok más weboldal platformmal honlapokat készíteni. Folyamatosan nézem a legfrissebb híreket és trendeket az internet világából. Számos weboldalt üzemeltetek még különböző témákban. Nagyon szeretem a kihívásokat és az új ötleteket, amikből egyelőre nincs hiány.

Speak Your Mind

*